Thông tin dự án

Khách hàng: GIB

Địa chỉ: Số 26TT25, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Thẻ: Design

Xem chi tiết dự án

Công ty Trách nhiệm hữu hạn GIB Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu